Head / In-Charge: Dr. V. K Shahi

Name Designation E-mail address Ph. (Office) Ext.
Dr Vinod Kumar Shahi Sr. Principal Scientist vkshahi[at]csmcri.res.in 2567760 7340
Dr Rajaram Krishna Nagarale Sr. Scientist rknagarale[at]csmcri.res.in 2567760 7330
Dr Uma Chatterjee Scientist umac[at]csmcri.res.in 7320
Dr Vaibhav Kulshrestha Sr. Scientist vaibhavk[at]csmcri.res.in 2567562 7360