वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

CSIR

विभागाध्यक्ष/ प्रभारी : डॉ.आर आइ कुरेशी

विभाग विभागाध्यक्ष ई मेल पता फोन (कार्यालय) विस्तरण
डॉ. आर आइ कुरेशी वैज्ञानिक जी rkureshy@csmcri.res.in 2567760 7130
डॉ अंकुश वी बिरादर वैज्ञानिक इ 1 ankush@csmcri.res.in 2567760 7160
डॉ असित बरन पांडा वैज्ञानिक इ 1 abpanda@csmcri.res.in 7210
डॉ. बीना त्यागी वैज्ञानिक इ 2 btyagi@csmcri.res.in 2567760 7090
डॉ. एस कन्नन वैज्ञानिक जी skannan@csmcri.res.in 2569066 7030
डॉ. एस कन्नन वैज्ञानिक जी skannan@csmcri.res.in 2569066 7030
डॉ. एन एच खान वैज्ञानिक एफ nhkhan@csmcri.res.in 2567760 7130
डॉ. पी एस सुब्रह्मण्यम वैज्ञानिक इ 2 siva@csmcri.res.in 2567760 6730
डॉ राजेश ज तायडे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी tayade@csmcri.res.in 2567760 7180
डॉ. सुभादिप नेओगी वैज्ञानिक इ 1 sneogi@csmcri.res.in 2567760 7080