वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

CSIR

विभागाध्यक्ष/ प्रभारी : डॉ.कान्ति भूषण पाण्डेय

विभाग विभागाध्यक्ष ई मेल पता फोन (कार्यालय) विस्तरण
डॉ. कान्ति भूषण पाण्डेय वैज्ञानिक rajbhasha@csmcri.res.in 2567760 7860